Investeringsvoorwaarden

Investering bij Aeres Tech voor de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) opleidingen.

• Monteur mobiele werktuigen, niveau 2 – duur 2 jaar
• Allround monteur mobiele werktuigen, niveau 3 – duur 3 jaar
• Technicus mobiele werktuigen, niveau 4 – duur 2 jaar

De investering in de BBL bij Aeres Tech bedraagt €8.792,- per leerjaar, dit bedrag wordt in twee halfjaarlijkse termijnen gefactureerd, € 4.396,- bij de start van de opleiding (september) en € 4.396,- na een half opleidingsjaar (januari).

De opleiding wordt in 8 blokken van 5 aaneengesloten dagen per leerjaar gegeven. Naast de technische vakken geeft Aeres Tech ook de generieke vakken zoals: Nederlands, rekenen, Engels, Duits en loopbaan en burgerschap.

*Prijs op basis van trainingsjaar 2018-2019. Prijs is onder voorbehoud van onze jaarlijkse prijsindexering.

Bij de opleiding van Aeres Tech zijn de volgende zaken inbegrepen:

• Theorie en praktijk trainingen
• Aanvullende trainingsdagen (Aanvullende Beroeps Praktijk Vorming)
• Schoolgeld
• Lesmateriaal
• Examengeld
• Begeleiding, op de eigen werkplek en tijdens de opleiding
• Merkgerichte trainingen
• Diverse trainingen die opleiden voor een officieel diploma of certificaat (afhankelijk van het gekozen niveau, binnen de 40 trainingsdagen per leerjaar). Zoals: VCA basis / leidinggevende, SKL keurmeester veldspuiten, SKL keurmeester trekker test, Airco werkmaterieel, NEN 3140 / VP, BHV
• Lunch, koffie en thee.

Er kan een tegemoetkoming worden verkregen van het OOM / RVO:

• MBO on the job € 2.300,-*
• Subsidie praktijkleren € 2.700,-*
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door OOM/RVO waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidie verzoek van de werkgever bij het OOM/RVO

*Deze bedragen zijn afkomstig van de website van OOM/RVO voor de meest recente bedragen verwijzen wij u naar de desbetreffende websites. Aanvragen via www.mijnoom.nl en www.rvo.nl/praktijkleren.

Bij ondertekening van de inschrijving wordt akkoord gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van Aeres Tech zoals aan u overhandigd en te lezen op de website www.aerestech.nl. Tevens gaat de kandidaat ermee akkoord dat Aeres Tech gegevens, zoals cijfers, omtrent zijn voortgang verstrekt aan de werkgever.