Samenwerken aan ontwikkeling

Nederland leert door: scholing beschikbaar ook voor koude techniek

Date

Bij- en omscholing helpen werkenden en werkzoekenden om aantrekkelijk te blijven of te worden voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig in deze tijd van digitalisering en werk op afstand, maar ook door de coronacrisis waardoor veel banen verdwijnen. Er verdwijnen niet alleen banen door de coronacrisis de technologische ontwikkelingen en digitalisering zorgen ook voor veranderingen van veel banen. Als werkenden doorlopend leren en zich blijven ontwikkelen kunnen ze hun werk beter doen. Dit voorkomt ziekteverzuim en ze vergroten hun kans op de arbeidsmarkt als ze nieuw werk zoeken.

Tijdelijke subsidieregeling

De overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld om te kunnen blijven leren! De regeling is primair bedoeld voor overschotsectoren, maar kan ook worden gebruikt door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Overschot- en tekortsectoren kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. Er zijn een viertal subsidiabele activiteiten waarmee sectoren maatwerktrajecten kunnen gaan vormgeven, namelijk ontwikkeladvies, scholing, EVC en begeleiding naar andere werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen. De doelstelling is om tenminste 35.000 mensen hiermee te helpen.

Ons O&O fonds: Wij Techniek heeft met een aantal opleiders een aanvraag gedaan om opleidingen via de ‘Nederland Leert Door’ regeling te kunnen aanbieden en financieren de eigen bijdrage. Eind vorige week is duidelijk geworden dat een groot gedeelte van deze aanvraag is toegekend. Tot en met 31 juli 2021 zijn er kosteloos trainingen beschikbaar, deze zijn gepubliceerd in de speciaal daarvoor samengestelde opleidingscatalogus bij Wij Techniek. Er zijn door de overheid slechts een beperkte hoeveelheid plaatsen beschikbaar gesteld en gefinancierd. Dus wilt u hiervan gebruik maken, reageer dan snel! Er zijn diverse koude technische opleidingen, waaronder ook F gassen en Natuurlijke Koudemiddelen, beschikbaar.