Opfrisdag en herexamen APK 3 voor Land- en Bosbouwtrekkers (mogelijkheid tot STAP subsidie)

Deze training is bedoeld voor het opfrissen van de theoretische en praktische kennis als voorbereiding op het examen Keurmeester APK 3 voor land-en bosbouwtrekkers. De training bestaat uit 1 praktijkdag bij Aeres Tech. Tijdens de training wordt de theorie behandeld op een interactieve manier en zal er worden getraind op praktijkhandelingen.  Het examen vindt plaats op een andere dag dan de opfrisdag.

 • Opfrisdag en een herexamen op een andere dag
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Diploma APK keurmeester voor land- en bosbouwtrekkers
 • Learning by doing

Voor wie is deze training?

Deze opfrisdag is bedoeld voor personen die een training APK 3 voor land-en bosbouwtrekkers hebben doorlopen en die na de training en voor het examen nogmaals een deel van de inhoud willen oefenen. Na de training ben je op de hoogte van alle veiligheids- en milieueisen en krijg je inzicht in het controleren en keuren van deze machines.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Tijdens de training wordt de theorie behandeld op een interactieve manier en zal er worden getraind op praktijkhandelingen.


 • Toepassing van wet en regelgeving op veiligheid en milieu
 • Keuringsprocedure
 • Trekker en onderdelen keuren (o.a verlichting, remmen, besturing, banden, spiegels etc.) 

Toelatingseisen en vooropleiding

Om deel te nemen aan deze training is een vooropleiding Monteur mobiele werktuigen niveau 3 of soortgelijke vereist. In het kopje exameneisen is inzichtelijk gemaakt welke vooropleiding zijn goedgekeurd.

Ben je al in het bezit van APK 1? Dan is het ook mogelijk om aan de training deel te nemen.

IBKI exameneisen

 • A. diploma eerste monteur landbouwmechanisatie, of
  B. diploma eerste monteur tractoren, of
  C. diploma voortgezette opleiding voor onderhoudsmonteur landbouwwerktuigen en landbouwtrekkers, of
  D. diploma eerste monteur Landbouwmechanisatietechniek, of
  E. diploma allround monteur mobiele werktuigen, of
  F. diploma MTS landbouwtechniek, of 
  G. diploma technicus landbouwmechanisatie, of 
  H. diploma technicus mobiele werktuigen, of
  I. het nog geldige diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen, afgegeven door de Stichting VAM dan wel de daarbij behorende nog geldige bevoegdheidspas, of
  J. diploma HTS werktuigbouwkunde, of
  K. diploma MTS werktuigbouwkunde, of
  L. diploma HTS autotechniek, of
  M. diploma MTS autotechniek, of
  N. Het diploma Technicus engineering, of
  O. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of
  P. diploma keurmeester landbouwvoertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of
  Q. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring  voor deelname aan het examen keurmeester landbouwvoertuigen.

  Beschikt u niet over het juiste diploma maar wel over voldoende ervaring? Dan kunt u voorafgaand aan de APK3 training en het examen een EVC traject volgen. Klik hier voor meer informatie.
 • 1.   De in artikel 7, eerste lid, onder q genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

  2.   Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het ten minste gelijkwaardig is aan één van de bovenstaande onder a tot en met n genoemde diploma’s.
 • De examinerende instantie IBKI stelt dat wanneer u zich binnen 14 dagen voor aanvang van het examen afmeldt de kosten voor dit examen alsnog worden doorbelast. Deze kosten zullen wij dan ook aan u doorberekenen. Indien de reden van afmelding in verband met COVID-19 of een quarantaine is dient hiervoor bewijs te worden overlegd. Klik hier voor meer informatie.

Examen

De investering van deze opfrisdag inclusief examen bedraagt € 510,- ex btw. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijk examenbureau IBKI. Het examen vindt op een andere dag plaats dan de opfrisdag. U ontvangt voor het examen een aparte uitnodiging. Aeres Tech vraagt het examen automatisch voor u aan bij inschrijving van de opfrisdag. 

De investering van deze opfrisdag inclusief examen bedraagt € 510,- ex btw. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijk examenbureau IBKI. Het examen vindt op een andere dag plaats dan de opfrisdag. U ontvangt voor het examen een aparte uitnodiging. Aeres Tech vraagt het examen automatisch voor u aan bij inschrijving van de opfrisdag. 

Meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop binnendienst: c.support.tech.ede@aeres.nl of bel 088 020 6400.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? Onze trainingsexperts helpen u graag!

Subsidies

Het OOM biedt diverse subsidies aan voor bedrijven, deelnemers en medewerkers

Waarom kiezen voor Aeres Tech?