Internationaal Aeres Tech

Sinds 1954 traint Aeres Tech bedrijven en professionals over de hele wereld. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander welke vorm van trainen en opleiden het beste aansluit bij het land waarin wordt getraind. Cultuur, welvaart, taal, en wetgeving zijn één van de topics die hierin een belangrijke rol spelen. Elk land, bedrijf en professional kenmerkend zijn eigen trainingsaanpak.

Netherlands Fellowship Program (NFP)

Aeres Tech biedt trainingen op het gebied van Mobiele Techniek en Koudetechniek, die erkend zijn door het Netherlands Fellowship Program (NFP). Dat betekent dat deelnemers uit een groot aantal landen in aanmerking kunnen komen voor studiebeurzen. Het NFP is bedoeld om capaciteitsopbouw in samenlevingen van ontwikkelingslanden te ondersteunen. Vertegenwoordigers van landelijke en regionale overheden zetten hun in Nederland verworven kennis bijvoorbeeld in als landbouwconsulent. Zo ondersteunen ze lokale agrarische bedrijven en individuele boeren op weg naar productieverbetering en een betere bedrijfsvoering.

Zelf een internationaal trainingscentrum opzetten?

Aeres Tech ondersteunt bedrijven bij het opzetten van trainingscentra in het buitenland. Wij begeleiden het complete traject van idee tot concept en van concept tot uitvoering.


Meer informatie?
Neem dan contact op met Gerrit Westers

Gerrit Westers
g.westers@aeres.nl
088 020 6400
06 51 68 44 15