• Inhoud training
  • Bijzonderheden
  • Subsidies
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Introductie en veiligheid
• Werkvoorbereiden & installeren
• In bedrijf stellen, rapporteren en adviseren
• Melkkwaliteit & diergezondheid
• Functioneren van de installatie beoordelen
• Onderhoud uitvoeren & rapporteren
• Storingsmeldingen
Een gedeelte van de praktijktraining wordt verzorgd bij Aeres in Dronten. Dit zijn 5 dagen aaneengesloten. 

OOM (Opleidings- en ontwikkelfonds voor Metaal)**

Persoonlijke Trainingstoelage (PTT)
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.

Ontwikkelbudget
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.

Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

Bekijk de actuele voorwaarden op www.oom.nl/OOM-regelingen

**U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen indien u premie afdraagt aan dit fonds.
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door het OOM, waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidieverzoek van de werkgever bij het OOM. U, als bedrijf, bent zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanvragen van alle betreffende en geldende subsidies. U kunt alle informatie hiervoor vinden op de door ons genoemde website.