• Inhoud training
  • Bijzonderheden
  • Subsidies

Aeres Tech biedt deze specifieke training aan om de aspecten rondom brandstofbesparing snel onder de knie te krijgen.

Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:

inzetten van het voertuig/de machine in relatie tot vermogen/koppel/toerental;
efficiënt gebruik/bedienen van de hydraulische systemen;
kiezen van de juiste bandenspanning, maat, type, profiel en belasting;
instellen en aflezen van de prestatiemonitor/boordcomputer;
soorten brandstoffen, brandstofkwaliteit en brandstoffiltratie;
de juiste routing aanhouden;
bewust gebruik van werktuigen en attachments.


Voor de training Brandstofbesparing komt een trainer van Aeres Tech bij u op locatie.

In company training

Deze training wordt uitgevoerd onder ‘Het nieuwe draaien’. Dit is een in company training. Wij maken deze training volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen.

OOM (Opleidings- en ontwikkelfonds voor Metaal)**

Persoonlijke Trainingstoelage (PTT)
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.

Ontwikkelbudget
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.

Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

Bekijk de actuele voorwaarden op www.oom.nl/OOM-regelingen

**U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen indien u premie afdraagt aan dit fonds.
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door het OOM, waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidieverzoek van de werkgever bij het OOM. U, als bedrijf, bent zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanvragen van alle betreffende en geldende subsidies. U kunt alle informatie hiervoor vinden op de door ons genoemde website.