• Inhoud training
  • Bijzonderheden
  • Subsidies

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

beoordelen veiligheid van het te keuren intern transportmaterieel;
keuren van batterijladers volgens NEN 3140:2011;
werken met keuringslijsten R14b, R18, R18a, R18b, R45 en R75;
Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), Arbowet;
communicatietechniek (gesprekken met de klant).

Na het volgen van deze training en het behalen van het examen bent u tevens VOP (Voldoende Onderricht Persoon) voor het NEN 3140:2011 keuren van batterijladers voor intern transportmaterieel.

In company training

Wilt u een of meer keurmeestertrainingen in company volgen? Wij maken de trainingen volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen.

OOM (Opleidings- en ontwikkelfonds voor Metaal)**

Persoonlijke Trainingstoelage (PTT)
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.

Ontwikkelbudget
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.

Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

Bekijk de actuele voorwaarden op www.oom.nl/OOM-regelingen

**U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen indien u premie afdraagt aan dit fonds.
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door het OOM, waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidieverzoek van de werkgever bij het OOM. U, als bedrijf, bent zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanvragen van alle betreffende en geldende subsidies. U kunt alle informatie hiervoor vinden op de door ons genoemde website.