• Inhoud training
  • Subsidies
De training bestaat uit een web-based training i.c.m. met 3 praktijkdagen bij Aeres Tech. Tijdens de web-based training (WBT) wordt de theorie behandeld op een interactieve manier waardoor je bij Aeres Tech kunt focussen op de praktijkhandelingen. Je vindt hierin ook de uitleg, toelichtingen, praktijkfoto’s, animaties en oefenvragen die direct getoetst worden op het correcte antwoord. Op de laatste dag in Ede wordt de opleiding afgesloten met een examen.

OOM (Opleidings- en ontwikkelfonds voor Metaal)**

Persoonlijke Trainingstoelage (PTT)
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.

Ontwikkelbudget
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.

Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

Bekijk de actuele voorwaarden op www.oom.nl/OOM-regelingen

**U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen indien u premie afdraagt aan dit fonds.
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door het OOM, waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidieverzoek van de werkgever bij het OOM. U, als bedrijf, bent zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanvragen van alle betreffende en geldende subsidies. U kunt alle informatie hiervoor vinden op de door ons genoemde website.