• Inhoud training
  • Bijzonderheden
  • Subsidies

Uitvoering remmen theorie
• Verschillende voertuigcategorieën
• Uitleg en toelichting van de vertaling naar de praktijk
• Toelichting van het 2-leiding systeem lucht
• Stellen van diagnose bij verschillende systemen

Praktijk

• Controleren van een remsysteem van een trekker of deze aan de wettelijke eisen voldoet
• Uitvoeren van metingen
• Controleren van het systeem op juiste afstellingen en werking
• Invullen van een meet- en adviesrapport
• Aangeven wat er nodig is om aan de eisen te gaan voldoen, met kosten calculatie

De lunch wordt door Aeres Tech verzorgd.
Gelieve beschermende kleding mee te nemen.

OOM (Opleidings- en ontwikkelfonds voor Metaal)**

Persoonlijke Trainingstoelage (PTT)
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.

Ontwikkelbudget
Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.

Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

Bekijk de actuele voorwaarden op www.oom.nl/OOM-regelingen

**U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen indien u premie afdraagt aan dit fonds.
De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door het OOM, waarna het wordt uitbetaald. Aeres Tech is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de toekenning of afwijzing van het subsidieverzoek van de werkgever bij het OOM. U, als bedrijf, bent zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanvragen van alle betreffende en geldende subsidies. U kunt alle informatie hiervoor vinden op de door ons genoemde website.