Klas - volwassen - business

Training ambitieus ondernemen

Deze uitgebreide vijf en een half daagse training is speciaal gericht op jouw ondernemersvaardigheden en het definiëren van bedrijfsvisie, missie, doelen en strategie. De training verbindt jouw persoonlijke ambitie met de onderneming of afdeling waar jij verantwoordelijk voor bent, binnen de agri & tech sector. Je zet de plannen helder en duidelijk op papier, presenteert en bediscussieert deze met de trainer en een ervaren externe adviseur uit de branche. Je gaat aan de slag met je eigen concrete actiepunten, waarna je tijdens de terugkomdag je voortgang deelt met de groep.

 • Vier dagen*
 • Certificaat van deelname

*Vier dagen trainen van 9.30 uur tot 16.30 uur (met een interval van vier weken), een half dagdeel presentatie van je plan en een terugkomdag (na een half jaar) van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Wat ga je leren tijdens deze training?

Door even afstand te nemen maak je vanuit de helikopterview opnieuw kennis met je bedrijf of afdeling. Tijdens de training is er veel ruimte voor ieders persoonlijke inbreng en voor het met elkaar delen van uitdagingen. Je leert niet alleen door te delen, maar ook door elkaar kritisch te bevragen. Daarbij gaat het niet zo zeer om het aandragen van oplossingen, maar om de ander stil te zetten en bewust te laten nadenken over zijn/haar eigen vraagstukken en keuzes. Tussen de trainingsdagen door krijg je praktijkopdrachten, om zo stap voor stap je businessplan vorm te geven. Om gefocust aan de training te beginnen, vul je voor aanvang van de training een vragenlijst in.

Deze training stelt je in staat om tot bewuste, weloverwogen keuzes en heldere plannen te komen en deze zodanig vorm te geven dat ze goed te presenteren zijn en overgenomen kunnen worden door degenen die ze mee mogen realiseren.

“Uiteindelijk heb ik nu voor de komende vier jaar heel scherp voor ogen waar ik met mezelf en ons mechanisatiebedrijf heen wil. De spreekwoordelijke stip op de horizon, en de weg daarheen, zeg maar. Alles heb ik nu op papier: opleidingen voor medewerkers, markt, omzet, verkoop, onze interne processen, de gebouwen. Op al die aspecten weet ik nu wat nodig is om te komen waar ik wil zijn."

Ronnie Lassche, Bedrijfsleider van de Agri-poot van Van Der Sluis

Ronnie Lassche

Wil je meer weten over de ervaring van Ronnie Lassche met de training ambitieus ondernemen?

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1: De persoon van de ondernemer/manager

 • De competenties van de ondernemer/ manager, waar scoor je op en waar nog niet
 • Inzicht in motivatoren en gedrag
 • Ontdekken van missie en identiteit
 • Persoonlijke en bedrijfsambities
 • Wat maakt een ondernemer succesvol
 • Het ontwikkelen van visie
 • Praktijkopdracht

Dag 2: Stip op de horizon

 • Presentatie van doelen en missie
 • Strategie en de te maken keuzes
 • Herkennen van sterktes en zwaktes van de organisatie
 • Het waarnemen van kansen en bedreigingen
 • Managen met de Balanced Score Card en KPI’ s
 • Het perspectief bij de (potentiële) klant
 • Praktijkopdracht 

Dag 3: Managen van keuzes

 • Presentatie van de individuele SWOTanalyse
 • SWOT-analyse in relatie tot de Confrontatie-matrix
 • Maken van weloverwogen keuzes, aanvallen en/of verdedigen
 • Managen via de PDCA cyclus
 • Het financieel perspectief
 • Optimalisatie van het interne proces
 • Praktijkopdracht 

Dag 4: Strategieën en plan

 • Terugkoppeling van de opdracht aan de groep
 • Leren en groeien in de organisatie
 • Inzicht in mogelijke bedrijfsstrategieën
 • Marktstrategie en de Ansoff-matrix
 • Uitgangspunten van het ondernemersplan
 • Concretiseren en actiepunten
 • Opdracht maken van het plan

Dag 5:

Presentatie ondernemersplan Individuele presentatie van het ondernemersplan aan de trainer en een externe adviseur. Per deelnemer is in totaal 1,5 uur beschikbaar voor presentatie
en discussie. Het plan eindigt met de belangrijkste vijf actiepunten waarmee gestart wordt om het plan te realiseren. 

Dag 6: Borging en voortdurende verbetering

 • Kort delen met elkaar van de eerder gemaakte plannen
 • Wat waren de afgesproken actiepunten
 • Wat is daarin goed gegaan
 • Wat zou nog beter kunnen
 • Wat hebben we nu nog nodig
 • Discussie en hernieuwde inzichten
 • Eindevaluatie
           

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? Onze trainingsexperts helpen u graag!

Subsidies

Het OOM biedt diverse subsidies aan voor bedrijven, deelnemers en medewerkers