Dronebeeld Aeres Tech

Aeres Tech

Aeres Tech is de overkoepelende organisatie van twee expertisecentra. Wij ontwikkelen bedrijven en professionals met onze expertise, vernieuwende leerconcepten met het nieuwste materieel. Met de kennis uit de praktijk adviseren wij organisaties en bedrijven met de nieuwste inzichten; in de praktijk bieden onze vakspecialisten u (in samenwerking met uw fabrikanten) een realistische en veilige trainingsomgeving. Zowel bedrijf als medewerkers kunnen zich daardoor blijvend ontwikkelen en een waardevolle bijdrage leveren aan uw groei en succes. Aeres Tech ziet ‘Learning by doing’ als motor voor groei en verandering.

Talent voor Groei

Wij dagen deelnemers uit om zich verder te ontwikkelen en zo een waardevolle en duurzame bijdrage te leveren aan het succes van het bedrijf waar zij werken. Afhankelijk van uw ontwikkelingsvraag, geven wij advies, trainen wij de professional of begeleiden wij het complete proces. Ons motto is: vandaag geleerd, morgen toegepast. Het rendement van trainen bij Aeres Tech is daardoor zeer hoog en direct toepasbaar.

Uw kennispartner voor mobiele en koudetechniek

Wij zien de impact van grote veranderingen als schaalvergroting, risicobeheersing en verduurzaming op de praktijk. Wij helpen u in uw ontwikkeling met de nieuwste inzichten, leerconcepten en trainingsomgevingen. Wij adviseren, begeleiden, trainen en coachen zowel bedrijf als medewerkers in hun groei.

Onderwijsconcept

Studieadvies
Het onderwijsconcept van Aeres Tech is eenvoudig, maar niet makkelijk. Leren in de praktijk, betekent ook echt dat alle trainingen in de praktijk plaatsvinden. Theorie is nodig, maar vloeit bij ons altijd voort uit een zorgvuldig geselecteerd praktijkprobleem, rechtstreeks afkomstig uit de beroepspraktijk.

Missie en visie

Dronebeeld Aeres Tech
Sinds 1954 leveren wij het best opgeleide personeel in de technische branche. Onze trainers hebben passie voor techniek en jarenlange praktijkervaring. Iedere dag dagen wij professionals uit om zich te ontwikkelen tot échte vakspecialisten die een bijdrage leveren aan het hoogst haalbare succes voor uw organisatie.

Geschiedenis

Zwart wit foto met studenten
De historie van Aeres Tech begint kort na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), wanneer de Nederlandse overheid maatregelen neemt om de voedselproductie voor de eigen bevolking veilig te kunnen stellen. Onder leiding van minister Sicco Mansholt (1908-1995) van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening wordt besloten agrarische praktijkcentra op te richten.