Dieselmotoren

Over Aeres Tech

Nieuwe naam

Wij hebben een nieuwe naam! PTC+ Ede heet vanaf nu Aeres Tech!
De naam benadrukt de professionele en toekomstgerichte aanpak van Aeres Tech rond alles wat met Koudetechniek en Mobiele Techniek te maken heeft. Bovendien onderstreept deze naam de verbinding met Aeres als groep die staat voor educatie, onderzoek en commerciële activiteiten.

Aeres Tech

Aeres Tech is de overkoepelende organisatie van twee expertisecentra. Wij ontwikkelen bedrijven en professionals met onze expertise, vernieuwende leerconcepten met het nieuwste materieel. Met de kennis uit de praktijk adviseren wij organisaties en bedrijven met de nieuwste inzichten; in de praktijk bieden onze vakspecialisten u (in samenwerking met uw fabrikanten) een realistische en veilige trainingsomgeving. Zowel bedrijf als medewerkers kunnen zich daardoor blijvend ontwikkelen en een waardevolle bijdrage leveren aan uw groei en succes. Aeres Tech ziet ‘Learning by doing’ als motor voor groei en verandering.

Talent voor Groei

Wij dagen deelnemers uit om zich verder te ontwikkelen en zo een waardevolle en duurzame bijdrage te leveren aan het succes van het bedrijf waar zij werken. Afhankelijk van uw ontwikkelingsvraag, geven wij advies, trainen wij de professional of begeleiden wij het complete proces. Ons motto is: vandaag geleerd, morgen toegepast. Het rendement van trainen bij Aeres Tech is daardoor zeer hoog en direct toepasbaar.

Uw kennispartner voor mobiele en koudetechniek

Wij zien de impact van grote veranderingen als schaalvergroting, risicobeheersing en verduurzaming op de praktijk. Wij helpen u in uw ontwikkeling met de nieuwste inzichten, leerconcepten en trainingsomgevingen. Wij adviseren, begeleiden, trainen en coachen zowel bedrijf als medewerkers in hun groei.