Opleidingscentrum GO

Koudetechniek

Koudetechniek

De trainingen en opleidingen op het gebied van koude-, klimaat en verwarmingstechniek worden aangeboden via Opleidingscentrum GO°GO° is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen Aeres Tech en de branchevereniging NVKL. De opleidingen en trainingen worden verzorgt in het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech. Dit betekent dat deelnemers worden getraind in de dagelijkse werkomgeving, waar het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. 

Expertisecentrum Koudetechniek

Het Expertisecentrum Koudetechniek heeft een centrale rol in het netwerk van de koudetechniek in Nederland en zelfs daarbuiten. Het expertisecentrum brengt bedrijven, brancheorganisaties en expertiseontwikkeling samen. Aeres Tech biedt ontwikkelmogelijkheden voor bedrijven en individuele deelnemers, van vaktechnische trainingen tot complete bedrijfsontwikkelplannen. Altijd staat de beroepscontext centraal. Het is het unieke concept van 'learning by doing'.

Doelgroepen

Aeres Tech richt zich op het ontwikkelen van specialistisch getrainde medewerkers bij bedrijven die vrijwel zonder uitzondering hebben te maken met uitstroom wegens de vergrijzing. Samen met haar partners heeft Aeres ervoor gezorgd dat het expertisecentrum is voorzien van de modernste trainingsfaciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van NH3 en CO2. Training met deze nieuwe middelen is een van de belangrijke speerpunten, in nauwe samenwerking met partners.

Ontwikkelingen

Het dynamische vakgebied van de koudetechniek vereist steeds meer specialistische expertise van medewerkers in de sector. Dat ligt onder meer aan de intrede van natuurlijke koudemiddelen en hybride technieken, als gevolg van het streven naar duurzaamheid en energiebesparing. De vraag naar training en ontwikkeling neemt daardoor toe. De sector probeert jonge mensen te interesseren om in de koudetechniek te gaan werken: als gevolg van de vergrijzing dreigt een tekort op de arbeidsmarkt.