Melkveehouderij

De Ponti neemt PTC+ Horst over

Date

De Boxmeerse ondernemer Ad de Ponti neemt per 1 oktober het Expertisecentrum Buitengebied & Dierhouderij over van PTC+ - onderdeel van de Aeres Groep. De Ponti is onder meer eigenaar van het certificeringsbedrijf Provex Examens & Audits, die examenfunctionarissen voor het middelbaar beroepsonderwijs certificeert. PTC+ is blij dat alle medewerkers hun baan kunnen behouden.

Omdat PTC+ zich sterk richt op de ontwikkeling van haar technische Expertisecentra in Ede, was het al langere tijd op zoek naar een liefst regionale partner die de activiteiten op de locatie Horst zou voortzetten. Met De Ponti heeft PTC+ die overnamepartner gelukkig gevonden.

De Ponti heeft als eigenaar van Provex een binding met het onderwijs en werkte vroeger zelf bij diverse onderwijsinstellingen. Hij was bovendien een aantal jaren hoofd communicatie bij de Vereniging Scouting Nederland. Hij leidt in Limburg een werkervaringsproject voor jongeren uit het voormalige Oost-Duitsland die moeilijk aan het werk komen. “Het is mijn passie is om mensen verder vooruit te helpen. Dat geldt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor doorgewinterde professionals. Iedereen heeft talenten en ik gun iedereen de kans om die te blijven ontwikkelen.”

De Ponti wil de bestaande (inter)nationale activiteiten van PTC+ in Horst moderniseren en uitbreiden. “Ik denk dat er veel behoefte is aan praktijktrainingen en –opleidingen, mits toegesneden aan de huidige opleidingsmarkt, en gebruik makend van internettoepassingen als voorbereiding op de praktijktraining. De contacten in Nederland en ver daarbuiten zijn er al, tot in Korea, Vietnam en Afrika toe. Toch staren we ons niet blind op de agrisector.  Er ontstaan daarbuiten nieuwe opleidingsmarkten, bijvoorbeeld voor kaderleden van de binnenkort in iedere gemeente wettelijk verplichte huurdersverenigingen. En kijk naar al die asielzoekers die nu in ons land komen. Als ze langdurig in Nederland blijven moeten ook deze mensen worden opgeleid en geïntegreerd in onze samenleving. Wij willen ook daaraan graag bijdragen ontwikkelen.”

De Ponti beschouwt de grote (internationale) expertise van de werknemers als een grote kracht. Daarbij roemt hij ook het uitstekende netwerk met internationale en regionale bedrijven. “De combinatie met een hostel en restaurant is zeker voor de buitenlandse deelnemers aan trainingen en opleidingen uitzonderlijk aantrekkelijk.”

De nieuwe organisatie gaat PETC+ heten. Deze letters staan voor Praktijk Expertise en Training Centrum. De onderneming telt 9 medewerkers. De locatie blijft ongewijzigd.