Aeres Tech beroepsopleidingen

Aeres Tech ISO topper

Date

Als je bij de dertig procent van de bedrijven hoort welke in één keer slaagt voor de nieuwe ISO norm dan mag je daar best trots op zijn! Zeg “Ja” tegen de ISO en zeg “Nee” tegen de papieren tijger.

Wat is ISO?

De “International Organization for Standardization” stamt uit 1947. Er zijn destijds afspraken gemaakt om normen en eisen internationaal af te stemmen. De ISO 9001 is een vrij algemene norm voor het bedrijfsleven en gaat over kwaliteits- en risicomanagement. Twee andere vrij bekende normen zijn: de ISO 14001 voor milieumanagement en de ISO 27001 voor informatiebeveiliging.

Op 30 en 31 oktober j.l. vond het hercertificerings onderzoek ISO 9001:2015” plaats.
Het was niet de eerste keer dat een externe auditor blij verrast was door de gepassioneerdheid van de directie en medewerkers. Kwaliteit staat en valt met de mensen die de procedures, de verbindingen tussen de afdelingen en last but not least de contacten met de klanten, handen en voeten geven

 

ISO opvoeder van bedrijven?

Waarom zou een organisatie de ISO certificering willen behalen, met andere woorden wat levert het je op. De winst is dat de organisatie bewust effectief en klantgericht gaat werken en naast de waan van de dag zich telkens geconfronteerd ziet met de kwaliteitsdoelstellingen. Besprekingen worden genotuleerd en vervolgens zal de opvolging worden bewaakt. Je zou in het begin van een stukje opvoeding kunnen spreken.
Het begint bij hoe je organisatie in elkaar zit, bij het organogram en dan ga je kijken wat de meest risicovolle bedrijfsprocessen zijn. Het zijn dan ook vaak de processen waar ook de klant een belangrijke rol in de contacten in speelt. Het gaat vaak om zaken waar meerdere afdelingen en functies elkaar nodig hebben om de doelen te bereiken. Als je die gaat beschrijven en controleren o.a met het stellen van kpi’s (kritische prestaties indicatoren) zodat je je organisatie blijvend kunt verbeteren ben je al een eind op weg.

 

Interne en externe audits

Naast de jaarlijkse interne audits op de processen onderwerp je je aan een directiebeoordeling over de kwaliteit van het afgelopen jaar. Daarin kun je de plus en minpunten weer transformeren naar verbeterpunten en is de cyclus PLAN-DO-CHECK-ACT ook weer geborgd.
De laatste controle betreft de externe auditor welke elke drie jaar een hoofdonderzoek doet en tussentijds twee keer een zogenaamd. “tussentijdsonderzoek”.
Bij de externe audit wordt er van te voren een planning gemaakt welke afdelingen en medewerkers bevraagd worden. De onderwerpen welke aan bod komen zijn onderverdeeld in zeven hoofdstukken te weten: Context organisatie, Leiderschap, Planning KMS (Kwaliteit Management Systeem), Ondersteuning, Uitvoering, Prestatie evaluatie en Verbeteren.
Om de ongeveer tien jaar verandert de norm dermate dat er een nieuwe certificering plaats moet vinden. Dat is een goede zaak want de veranderingen in de organisatie en in haar context (omgeving) vragen om veranderingen in de norm.

 

Klanten willen ISO

De organisatie kiest meer en meer zelf wat ze van belang vindt om te beschrijven en te documenteren. Je kunt kwaliteitsmanagement niet meer wegzetten met “een papieren tijger”.
Nog altijd geldt de wet van: Doe wat je zegt en zeg wat je doet.
Veel klanten hechten daar veel waarde aan en vinden deze werkwijze van groot belang.
Vooral overheidsinstellingen en mutinationals vragen om zakenpartners met een ISO certificering. De belangen van de klant zijn gewaarborgd bij een bedrijf met een ISO 9001 certificaat en dat geeft vertrouwen om zaken mee te doen.