Aeres Tech beroepsopleidingen

Fedecom professionaliseert vakopleidingen met unieke krachtenbundeling

Date

Tijdens haar Jaarvergadering op 6 februari maakte brancheorganisatie Fedecom bekend de vakopleidingen voor monteurs van mobiele werktuigen te professionaliseren met een unieke krachtenbundeling van onderwijsinstellingen én bedrijven.

Deze samenwerking moet leiden tot een grotere instroom van vakbekwame monteurs en een transparantere opleiding. Uiteindelijk moet dit fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven meer en vooral kwalitatief betere monteurs en medewerkers opleveren.

Beste expertise in de branche gebundeld

De overeenkomst houdt in dat Fedecom samen met haar kleine 1.000 leden en de onderwijsinstellingen Friesland College, Aventus en Aeres Tech hun expertises gaan bundelen om de beste vakopleidingen en cursussen voor de mobiele techniek van Nederland aan te bieden. En dat is uniek omdat:

 • Bedrijven uit de branche – verenigd in Fedecom – hun kennis, kunde, competenties en materieel inbrengen ten behoeve van opleidingen en cursussen
 • De opleidingsinstellingen Friesland College, Aventus en Aeres Tech hun vakbekwame leerkrachten inzetten die sterk zijn in kennisoverdracht, training en in learning by doing
 • De ROC’s zijn de opleiders voor de reguliere opleidingen binnen de mobiele techniek
 • Voor praktijklessen en merkgerichte bijscholing kunnen de leerlingen terecht bij Aeres Tech/Fedecom Academy
 • Professionele leerlingenbegeleiding met MentorPlus waarbij de branche opleidingsadviseur een of meer taken van de praktijkopleider overneemt
 • Nieuwe initiatieven

  Onderdeel van het professionaliseren van de vakopleidingen en cursussen is het ontplooien van nieuwe initiatieven gericht op een relevant en effectief opleidingsaanbod. Enkele initiatieven die reeds in gang zijn gezet, zijn:

  • Ontwikkeling vanleermiddelenmet de nieuwste kennis en inzichten in de branche
  • De realisatie van een gemeenschappelijk kenniscentrumwaar bedrijven en scholen met elkaar en onderling kennis en ervaring uitwisselen
  • Eén gemeenschappelijk opleidingenlabel TIMwaarmee jonge mensen worden aangetrokken tot opleidingen en Trainingen Innovatieve Mobiele techniek

  TIM is het logische vervolg op de samenwerking op het gebied van branchegericht onderwijs tussen Aeres Tech en Fedecom Academy sinds januari 2017. TIM is het nieuwe onderwijsplatform van
  Fedecom Academy, Friesland College, Aventus en Aeres Tech en staat voor:

  • Talent & Technologie
  • Innovatie & ICT
  • Mobiliteit & Mechanisatie

  Andere onderwijsinstellingen, met name ROC’s, worden van harte uitgenodigd in de samenwerking te participeren.

  Organisatiestructuur

  De directies van de samenwerkingspartners hebben zitting in een stuurgroep die verantwoordelijk is voor de voortgang van de samenwerking en de besturing van de gemeenschappelijke projecten. De opleidingsmanager van Fedecom, Wim Overeem, is projectleider en participeert in de stuurgroep en elke partner levert een gelijke bijdrage in menskracht om de projecten tot resultaat te brengen.
  Onderdeel daarvan is gemeenschappelijke promotie, communicatie en werving ten behoeve van potentiële leerlingen/deelnemers.