Groep mensen bij een machine

Ingewikkelde regels rond veiligheid en remsystemen

Date

De vier workshops die Aeres Tech in de maand juni hield over veiligheid en remsystemen in de landbouw hebben zeker 150 belangstellenden getrokken. Aanleiding voor de workshops - in samenwerking met brancheorganisatie Fedecom - is de veranderde (Europese) regelgeving voor landbouwvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg. “In de landbouwmechanisatiebedrijven is een inhaalslag nodig: de nieuwe regelgeving wordt soms nog flink onderschat”, zegt accountmanager Leo Voorwinden van Aeres Tech.

Veel deelnemers bij workshops

De workshops werden gehouden in Heerenveen (2x), Ede en in Boxtel, zodat mechanisatiebedrijven in het hele land konden aansluiten. De avonden stonden onder leiding van trainer Tjerk Miedema, die zich in het afgelopen halfjaar in de taaie Europese regelgeving heeft vastgebeten. Dat was te merken ook, want geen vraag uit de zaal waarop Miedema geen antwoord wist. Of het nu ging om voertuigcategorien, voorgeschreven maximale breedte, gewicht of bodemvrijheid, de remvertragingseisen of de herkenbaarheid van soorten type- of voertuigidentificatienummers: Miedema gaf klaarheid.

Dat is bijzonder omdat de wetgeving complex is. In Nederland gold in feite tot 1 januari 2016 een oude wetgeving uit 1952 die in de loop der jaren weinig aanpassingen kende. “Sinds die tijd is er qua afmetingen, omvang, snelheid en vermogen nogal wat veranderd en daarmee kwam ook de veiligheid van gebruikers en medeweggebruikers behoorlijk in gevaar", zegt Miedema. Die wet was dus verouderd. Vanaf 1 januari 2016 geldt daarom de nieuwe Europese wet, waarin veel minder ruimte is voor nationale afwijkende regels. ‘Europa’ neemt hier het heft dus in handen.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de wettelijke veiligheidsregels dus flink aangescherpt, vertelt Miedema. En dat betekent nogal wat, voor alles wat rolt en de openbare weg op gaat. Na een gewenningsperiode zal per 1 januari 2018 bijvoorbeeld niet alleen een verplichte typegoedkeuring verplicht zijn voor alle nieuw op de markt gebrachte trekkers, maar ook voor de aanhangers en getrokken werktuigen. Die goedkeuring stelt strenge eisen aan de remsystemen, banden, trekhaken, afmetingen, uitstekende scherpe delen, zichtbaarheid in de vorm van verlichting en markeringsborden en bijvoorbeeld onderrijbeveiliging.

Tijdens de workshops ging Miedema in op de nieuwe wettelijke regels en de technische aanpassingen waaraan nieuwe landbouwvoertuigen moeten voldoen. Ook werd duidelijk dat niet alleen oud materieel op orde moet zijn, maar dat dat niet zelden eveneens geldt voor nog nieuwe machines die als voorraad bij dealers staan en na 1 januari 2018 in de handel gebracht worden.

“Het is dus belangrijk te weten wat de regels zijn en wat de gevolgen zijn voor het materieel van je klant. Om voor de klant een betrouwbare partner te zijn, moet de landbouwmechanisatie blijven investeren in kennis, houding en vaardigheden. Uiteindelijk gaat het niet alleen om regels, maar gaat het om de veiligheid op de weg. Het is belangrijk om ons dat te realiseren”, vindt Miedema. “Veiligheid gaat vooral ook over het dragen van verantwoordelijkheid.”

“De workshops zijn vooral bedoeld geweest om de deelnemers bewust te maken en inzicht te geven in de complexiteit van alle veranderingen”, zegt Leo Voorwinden.

Na afloop van de workshops gingen de deelnemers aan de hand van een vragenlijst en onder leiding van Aeres Tech-trainers langs een aantal opgestelde trekkers, aanhangers en landbouwmachines. De vragenlijst gaf houvast in onderlinge discussies over veiligheid en de al of niet noodzakelijke technische aanpassingen. En zo eindigde het programma vooral heel praktisch: dat is immers het kenmerk van trainingen bij Aeres Tech.

Voor monteurs en werkplaatschefs heeft Aeres Tech twee verschillende vervolgcursussen samengesteld: ‘Remsystemen in de landbouw’ en ‘Veiligheid in de landbouw en CE markeringen’. De duur van deze trainingen is respectievelijk 2 dagen en 1 dag en ze zijn ontwikkeld voor medewerkers van landbouwmechanisatiebedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan landbouwmachines. Voor meer informatie over de trainingen rond veiligheid en remsystemen mail naar Leo Voorwinden via l.voorwinden@aeres.nl