Aeres Tech beroepsopleidingen

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven krijgt vorm in platform TIM

Date

Door een intensieve, hernieuwde samenwerking tussen de ROC’s en de branchevereniging Fedecom, worden landelijk vele leerlingen opgeleid tot monteur mobiele werktuigen. Deze samenwerking heeft geleid tot het oprichten van het platform “TIM”. Dit platform heeft enerzijds tot doel de instroom te verhogen en anderzijds een kwaliteitsimpuls te geven aan onze onderwijspartners.

Op dit moment zijn 13 van de 14 onderwijsinstellingen bij ons nieuwe platform aangesloten. Ook BMWT en VACO participeren hierin.

Doelmatig inspelen op ontwikkelingen in de branche

Een initiatief als deze biedt weerstand aan de dalende instroom van leerlingen in het techniekonderwijs en stimuleert tegelijkertijd de toenemende innovaties in onze sector. Het platform TIM (Techniek Infra – Mechanisatie) kan snel en doelmatig inspelen op ontwikkelingen in de branche waarbij zowel het onderwijs als het bedrijfsleven gebaat is. Op zaterdag 15 september a.s. om 11.30 uur staat de officiële bekendmaking van TIM, tijdens de ATH-beurs in Biddinghuizen, gepland. De feestelijke introductie van het platform vindt plaats op het TIM-onderwijsplein naast de Fedecom-stand (nr. 3.26). Geïnteresseerde bezoekers van de beurs, (onderwijs)partners en leden zijn van harte welkom om samen kleur te geven aan deze bijzondere gelegenheid.