Aeres Tech beroepsopleidingen

Fedecom: verbinding bedrijfsleven en onderwijs steeds concreter

Date

Fedecom heeft een actief jaar achter de rug. In 2017 is er veel gebeurd en veel bewerkstelligd. Ook op het gebied van onderwijs en opleidingen. Diverse werkgroepen waarin de leden van Fedecom vertegenwoordigd zijn geven een steeds betere indruk welke opleidingsbehoefte er is en hoe onderwijsactiviteiten vorm moeten krijgen. Het resultaat? Op maat gemaakte leermiddelen en een gestage groei van vertrouwen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Onderwijs is het sleutelwoord als het gaat om gemotiveerd en vakkundig personeel. Met personeel dat goed is opgeleid kan een onderneming groeien en is het in staat de innovatieve ontwikkelingen te blijven volgen. Belangrijk dus om voortdurend te werken aan bijscholing en het op peil houden van vakkennis. Fedecom is zich bewust van deze noodzaak en is constant op zoek naar duurzame samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Bedrijven kennen de praktijk als hun broekzak en kunnen het onderwijs voeden met hun vragen en behoeften. Het onderwijs op zijn beurt heeft input nodig om leermiddelen en nieuwe kennis perfect af te stemmen op de dagelijkse praktijk. De uitdaging voor ondernemingen? De pas aangeleerde kennis en vaardigheden binnen het bedrijf omvormen naar economische groei. Dit betekent dat niet alleen het onderwijs steeds aangepast moet worden, maar ook dat bedrijven alles op alles moeten zetten om bij te blijven en die groei te kunnen realiseren.

Fedecom zet vakmanschap in het zonnetje

Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen het beroepsonderwijs en Fedecom, is World Skills Netherlands. Dit is een initiatief waarbij beide partijen jonge vakmensen ondersteunen en aanmoedigen te excelleren in hun vak. Worldskills Netherlands organiseert vakwedstrijden waardoor het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. En dat alles in een prettige competitievorm die vakmanschap in het zonnetje zet. Fedecom is met ingang van dit jaar branchepartner van WorldSkills Netherlands.

En hoe krijgt deze samenwerking vorm?

Bijvoorbeeld door de titel ‘Beste monteur Mobiele werktuigen van Nederland’. Via de ‘Fedecom Skills’ –selectierondes in het Expertisecentrum Mobiele Techniek van Aeres Tech in Ede zijn vijf finalisten gekozen. De supermonteurs, met een lopende praktijkovereenkomst bij een ROC die is aangesloten bij Skills Netherlands, gaan straks in maart strijden om de landelijke titel ‘Skills-Heroes’. De winnaar van deze vakwedstrijd gaat vervolgens naar de ‘Euro-Skills’ in Boedapest. Hoe trots mag je dan zijn op je vakkennis?

Wie gaan er naar de finalewedstrijden Skills-Heroes van 15-17 maart in de IJsselhallen?

Daan Stegeman, werkt bij LMB Veldman en studeert bij Aventus;
Dinand Hekman, werkt bij LMB Timmerman en studeert bij Aventus;
Willem Verstappen, Loopt stage bij Loonbedrijf Ploegmakkers en studeert bij Helicon;
Mike van den Berg, werkt bij Vermaire Breezand en studeert bij Clusius College;
Jitse Nicolay, werkt bij Mollema Stiens en studeert bij Friesland college.

Fedecom wenst hen veel succes en komt ze aanmoedigen straks in maart!