AeresTech en Fedecom

Aeres Tech en Fedecom geven Samenwerking nieuwe impuls

Date

De brancheorganisatie Fedecom voor de mechanisatietechniek en het Expertisecentrum Aeres Tech in Ede hebben hun samenwerking vernieuwd en uitgebreid. Fedecom wil daarmee verder gaan op weg naar betere structurering van opleiden, examineren, en begeleiden van (nieuwe) professionals in de sector. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen van nieuwe eigentijdse opleidingen en leermiddelen, aansluitend bij de innovaties die in de mechanisatietechniek gaande zijn.

De structurele samenwerking tussen Fedecom en Aeres Tech werd enkele jaren geleden ingezet, samen met ROC Aventus en het Friesland College. Deze samenwerking leidde twee jaar geleden al tot een fusie van Aeres Tech en Fedecom Academy, de opleidingspoot van de brancheorganisatie.

Samen stonden Fedecom en Aeres Tech twee jaar geleden aan de basis van het platform Tim (Tech in Motion) waarin alle ROC’s in ons land samenwerken met het bedrijfsleven om jonge mensen te interesseren voor een loopbaan in de mobiele techniek. “We hebben onze samenwerking geëvolueerd en vastgesteld dat we op de ingeslagen weg door willen”, zegt Hans Quint, Fedecom-bestuurslid en voorzitter afdeling landbouwtechniek. “We streven naar een verdieping van ons aanbod vanuit de gedachte ‘een leven lang leren’, om er op die manier voor te zorgen dat we de totale mechanisatiesector naar een hoger niveau tillen.”

Daarvoor trekken Aeres Tech en Fedecom de komende jaren alles uit de kast, vertelt Quint. Om te beginnen wordt gekeken naar nieuwe onderwijs- en trainingsvormen, waarbij ‘blended learning’ een vanzelfsprekendheid wordt, maar ook wordt gekeken naar de introductie van virtual en augmented reality. Digitalisering en robotisering zijn in de mechanisatie als gevolg van precisielandbouw al niet meer te stuiten. “De opleidingen moet daarop aansluiten. De inzet van nieuwe digitale technieken lijkt logisch in deze coronatijd, maar we hebben die koers al eerder ingezet. De crisis zorgt wel voor een enorme versnelling in de ontwikkeling van nieuwe leersystemen.”

“Verder zetten we in op aansluiting bij Regionale investeringsfondsen, in samenwerking met de ROC’s Aventus, Soma college en Friesland College, om opleidingen ook daar structureel op hoger niveau te krijgen. Zo worden onze programma’s aantrekkelijker, ook voor jongeren die we willen enthousiasmeren. We gaan hen gericht benaderen met aantrekkelijke presentaties en open dagen.”

Een deel van de innovatie zal in de komende jaren bestaan uit het internationaliseren binnen EU-programma’s. “We een internationale samenwerking tot stand brengen met betrekking tot het ontwikkelen van leermiddelen. Dat doen we samen met België, Polen, Hongarije en Zweden. Partners in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland fungeren als sparringpartners in dit proces: met name Duitsland heeft zelf al een goed systeem waaraan we ons kunnen spiegelen.”

AeresTech en Fedecom