3 leerlingen werken aan een Claas tractor

RDW´ers klaargestoomd voor registratie- en kentekenplaatplicht

Date

Aeres Tech gaat dit najaar en voorjaar 2021 in Ede zo’n 45 keurmeesters en 40 controleurs van de RDW trainen. Voor nieuw verkochte landbouw- of bostrekkers, mobiele machines en door hun getrokken voertuigen komt namelijk vanaf 1 januari 2021 een registratie- en kentekenplaatplicht en bestaande (land)bouwvoertuigen moeten geregistreerd worden bij de RDW (zie kader). Dit zou oorspronkelijk in mei dit jaar ingaan, maar vanwege de coronacrisis en vertraagde politieke besluitvorming wordt de invoering nu 1 januari aanstaande.

Nieuwe regelgeving vraagt om bijscholing

Voertuigspecialisten van de RDW hebben wel uitgebreide kennis van bijvoorbeeld zware bedrijfsauto’s, maar slechts een handvol medewerkers heeft ervaring met (land)bouwvoertuigen. Daarbij gaat het om typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, landbouw- of bosbouwaanhangwagens en mobiele machines, zoals hakselaars en bietenrooiers. “Door de nieuwe wet- en regelgeving wordt het pakket aan werkzaamheden van de RDW echter groter”, vertelt Theo Jacobs, adviseur van de afdeling Procesbeleid bij de RDW. “Er komen bijvoorbeeld mobiele machines bij die nu voor gebruik op de weg nog niet hoeven te worden gekeurd voor toelating tot de weg. Nieuwe mobiele machines moeten straks worden beoordeeld vóór registratie. Individuele (land)bouwvoertuigen worden nu niet geregistreerd als ze al een goedkeuring hebben. Ook bij import wordt nu nog niet gecontroleerd of het voertuig op de weg gebruikt mag worden. Onder de nieuwe regelgeving moeten we dus meer individuele voertuigen gaan goedkeuren en deze voertuigen gaan registreren. De werkzaamheden worden breder en er komt meer werk. Daarom moeten we meer mensen opleiden tot specialist”, legt Jacobs uit. Daar komt dus nog bij dat de maximum rijsnelheid voor landbouw- of bosbouwtrekkers en andere (land)bouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur gaat en dat bepaalde landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen die sneller kunnen dan 40 km/h per 1 mei 2020 een apk-plicht krijgen. Ook daarvoor moet de RDW mensen gaan bijscholen.

Diverse modules

Aeres Tech heeft verschillende modules ontwikkeld om de RDW´ers te scholen en trainen. Twee groepen van tien RDW´ers krijgen dit najaar acht dagen training in algemene landbouwtechniek en nog eens twee groepen voorjaar 2021. “De specialisten moeten vertrouwd raken met een breed pakket aan voertuigen zoals landbouw- of bosbouwtrekkers, shovels, hakselaars, bietenrooiers en zelfrijdende zaai- en oogstmachines. Zij moeten ook alle veiligheids- en milieueisen kennen en dus verstand hebben van besturing, remmen, hydrauliek, uitstootnormen etc.”, vertelt Leo Voorwinden, senior accountmanager bij Aeres Tech. Hij coördineert de invulling van de trainingen. De specialisten van de RDW hoeven niet de uitgebreide (technische) kennis te hebben van een monteur. Zij zullen straks aan de hand van Europese en nationale voorschriften vooral gaan controleren of de goedkeuring en registratie van een voertuig in orde is en het voertuig geschikt is om te worden toegelaten om op de openbare weg te rijden.  Daarnaast zal door de handhaver gecontroleerd worden of de APK tijdig is uitgevoerd en de bestuurder een WA-verzekering heeft voor het voertuig.

Voor de APK-keurmeesters van de RDW geldt een apart trainingsprogramma. Zij komen in maart/april twee dagen naar Ede, waarbij het laatste dagdeel voor examens is ingeruimd. Die examens worden uitgevoerd door het IBKI. “Normaal gesproken zijn de examens voor apk-keurmeesters bij het IBKI in Nieuwegein. Daar beschikken ze echter niet over de landbouw- of bosbouwtrekkers en (land)bouwvoertuigen die wij wel in huis hebben. Bij wijze van uitzondering zijn de examens dus bij ons in Ede”, zegt Voorwinden.

Aeres meest geschikt

Jacobs vertelt dat Aeres Tech bij de zoektocht naar de meest geschikte partij om de RDW´ers te trainen als beste uit de bus kwam.

 “Aeres Tech heeft alle kennis in huis die we nodig hebben en veel ervaring met trainen. Zodoende voldoet het als beste aan onze eisen”

Theo Jacobs, adviseur afdeling Procesbeleid RDW

Volgens hem heeft de registratie- en kentekenplaatplicht voor de (land)bouwvoertuigen , die vooral voortvloeit uit een Europese richtlijn hiervoor (zie kader), een groot aantal positieve effecten. “Zo worden de voertuigen straks pas geregistreerd als ze daadwerkelijk geschikt zijn voor toelating tot de weg en kun je er beter op toezien of ze voldoen aan de voorschriften”. Hier vaart de verkeersveiligheid wel bij, maar ook draagt het bij aan een gelijk speelveld voor fabrikanten. “De maximale rijsnelheid van voertuigen die er technisch geschikt voor zijn kan omhoog, wat prettig is voor het overige verkeer. Bovendien worden de huidige technische eisen die uit 1952 stammen aangepast aan die van deze tijd. Zo wordt een aansluiting voor een  éénleiding-remsysteem in de toekomst in de EU verboden op landbouw- of bosbouwtrekkers. Dat moet vanuit Europa worden gecontroleerd. En dankzij de registratie kunnen leveranciers terugroepacties beter uitvoeren wanneer een fabrikant aangeeft dat er (mogelijk) technische gebreken aan het voertuig zijn”. Met behulp van het kenteken wordt handhaven van de regels en voorschriften op straat straks ook beter mogelijk. Dat betreft bijvoorbeeld ook bekeuringen bij verkeersovertredingen.

De registratie- en kentekenplaatplicht (kader)

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuw verkochte landbouw- of bosbouwtrekkers een kentekencard en kentekenplaat hebben. Bestaande landbouw- of bosbouwtrekkers moeten ook geregistreerd worden bij de RDW. Dat kan naar verwachting wel doorlopen tot 31 december 2021.

Met ingang van 2025 wordt het voeren van kentekenplaten en in sommige gevallen apk keuringen verplicht voor bepaalde landbouw-of bosbouwtrekkers.

Landbouw-of bosbouwtrekkers die harder dan 40km/uur gaan moeten vanaf dan verplicht apk gekeurd worden.

Er zijn in Nederland naar schatting 270.000 tractoren, waaronder ongeveer 7.000 landbouw- of bosbouwtrekker die harder kunnen dan 40 km/h. De algemene kentekenplicht bestrijkt ongeveer 580.000 voertuigen.

Volgens de EU-regels had de APK-plicht voor landbouw- of bosbouwtrekkers al op 20 mei 2018 uitgevoerd moeten worden. Het eerste voorstel voor het wijzigen van de Wegenverkeerswet sneuvelde echter in december 2016 in de Tweede Kamer, mede door grote weerstand onder de boeren tegen de registratie- en kentekenplaatplicht. Inmiddels loopt er een ingebrekestellingsprocedure van de EU tegen Nederland en dreigt er een miljoenenboete.

Mede onder druk hiervan ging een meerderheid van de Tweede Kamer op 21 januari van dit jaar alsnog akkoord met een wetsvoorstel dat de verplichtingen voor registratie en apk regelt. De regeling wordt ook gesteund door sectororganisaties zoals LTO, Cumela en Fedecom. Er komt dus een overgangsregeling tot eind 2025. De wet ligt nu voor advies bij de Raad van State. Minister Stef Blok van Binnenlandse Zaken liet de Tweede Kamer medio augustus weten dat de registratieplicht naar alle waarschijnlijkheid 1 januari aanstaande ingaat.