Aeres Tech gaat te water

Date

Het Expertisecentrum Mobiele techniek van Aeres Tech richt zich vanaf dit jaar ook op de watersport. Het platform voor de watersport Hiswa werkt samen met Aeres Tech aan modernisering en actualisering van haar systeem van trainingen en certificering ten behoeve van de watersportsector.

Opleidingen voor nieuw kwaliteitssysteem Hiswa-leden

Hiswa wil haar haar leden nieuwe en actuele kennis aanbieden en daarop ook certificeren. “Lange tijd was er voor de maritieme sector geen specifieke opleiding. Bij onze leden werken daarom mensen met veel verschillende achtergronden. Wij willen Hiswa-bedrijven in staat stellen om zich te onderscheiden en dat het Hiswa-lidmaatschap voor hen de uitstraling van kwaliteit krijgt én behoudt. Daarom bieden we trainingen aan voor de medewerkers van onze leden”, zegt Herbert van Oord van Hiswa. In de afgelopen maanden ging het project van start met trainingen op het gebied van ‘veilig hijsen’ van plezierschepen. In de komende tijd zal het trainingsaanbod geleidelijk worden uitgebreid. Van Oord: “Met Aeres Tech praten we over een heel pakket van trainingen in de toekomst.”

Plezierjachten worden in het winterseizoen vaak uit het water getakeld voor onderhoud en om winterschade te voorkomen. Die trainingen werden verzorgd door Aeres Tech-partner Verticaal Transport Centrum (VTC) in Ede, dat is gespecialiseerd in het opleiden en certificeren van vrijwel alles wat heeft te maken met hijskranen. “Het spreekt vanzelf dat hijsen oordeelkundig en zeker veilig moet gebeuren”, zegt Gerrit Westers van Aeres Tech. Van Oord: “Veiligheid gaat over bewustzijn. Medewerkers hijsen al jaren jachten uit het water en dat gaat natuurlijk meestal goed. Toch is het goed om te beseffen hoe je risico’s beperkt, niet alleen om de materiele schade - een jacht kan miljoenen kosten - maar ook voor jezelf en andere mensen op de werf. Daar moet je op blijven trainen.”

Gas aan boord

Na de ‘hijstrainingen’ wordt in de laatste maanden van 2019 een begin gemaakt met trainingen over gas aan boord van plezierjachten. “Het doel is om de algehele kwaliteit van servicebedrijven in de pleziervaart op te krikken, natuurlijk ook met het oog op veiligheid”, zegt Westers. In het najaar wordt samen met Hiswa gekeken naar de actuele regelgeving en aan de hand daarvan de inhoud van de training bepaald. Aeres Tech partner ACOLE Productions gaat vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van trainings- en lesmateriaal, al of niet in e-learningmodules.

Na het ‘gas aan boord’ komen achtereenvolgens motortechniek en elektrotechniek aan bod. Bij de motoren gaat het zowel om binnen- als buitenboordmotoren, diesel en benzine. Bij elektrotechniek komen 12V, 24V en 230V aan de orde. De deelnemers worden getraind in de werking, storingen, diagnoses, reparaties en inspecties. Van Oord: “Motoren zijn steeds geavanceerder geworden, mede wegens emissienormen. De tijd van doe-het-zelven is wel een beetje voorbij. Dat is maar goed ook: je wilt niet met je jacht stilvallen op een druk bevaren rivier of met slecht weer op groot open water. Er is geen vluchtstrookje, zoals op een snelweg hè? Een betrouwbare motor kan van levensbelang zijn. Daarom trainen we onze mensen.”

Praktijk

Westers: “Telkens kijken we naar de nieuwste technische ontwikkelingen en meest actuele wettelijke eisen. Daarop stellen we het trainingsprogramma af, waarna we op maat lesmaterialen en trainingsmodules laten maken door onze collega’s van ACOLE Productions. En uiteraard zullen we de trainingen stoelen op ons beproefde leerconcept: ‘learning by doing’. De dagelijkse praktijk is altijd het uitgangspunt bij ons”.

Hiswa en Aeres Tech hebben inmiddels ook besloten dat in de trainingen veel aandacht zal zijn voor de communicatieve vaardigheden van de deelnemers, die voor het merendeel een puur technische achtergrond hebben. “Steeds vaker zie je dat monteurs in direct contact met de klant staan. Iets goed kunnen repareren is één ding, maar daarover goed communiceren en adviseren is nog iets heel anders. Een moderne monteur heeft veel meer in huis dan zijn technische kennis en vaardigheden. Hij kan uitleggen wat hij doet en adviseren over eventuele reparaties.”