Ronnie Lassche

Het is leerzaam om elkaar de spiegel voor te houden

Date

“Ik wilde me graag ontwikkelen in mijn vakgebied, maar dan wel heel gericht en samen met mensen die, net als ik, in de landbouw of in de mechanisatie werken. Het leek mij van grote meerwaarde om tijdens een training ervaringen te kunnen uitwisselen met vakgenoten. Ik kan nu zeggen dat het een goede greep was om mij in te schrijven voor de leergang ‘ambitieus ondernemen’.

Ronnie Lassche over leergang 'ambitieus ondernemen'

Ronnie Lassche (47) is bedrijfsleider van de Agri-poot van Van Der Sluis technische bedrijven in Genemuiden en Ens. Hij geeft leiding aan een kleine 40 mensen. Naast de Agri-afdeling zijn er nóg twee Van der Sluis-poten, namelijk een constructie- en een installatiebedrijf. In totaal telt de onderneming 450 medewerkers. En wordt er afhankelijk van het werkaanbod met een losse schil van 200 tot 250 inleners gewerkt.

“Ik werkte jarenlang in een commerciële functie bij een grote fabrikant van melkwinningapparatuur. De overstap naar een leidinggevende functie is groot, maar met een goede instelling en nuchter verstand kom je heel ver. Dat is ook de filosofie bij Van der Sluis: mensen krijgen er de ruimte om zich te ontwikkelen. Het draait daarbij om wederzijds vertrouwen. Ik vind ‘vertrouwen’ een mooi woord: je kunt ervan groeien, zowel als bedrijf als individu”. Dat is ook hoe ik nu zelf leiding probeer te geven en natuurlijk maak ik gebruik van de ruimte die ik zelf krijg. Ik ben ervan overtuigd dat je altijd moet blijven leren, alles verandert immers voortdurend. Ik wil voor die veranderingen open staan en goed gefundeerde keuzes kunnen maken.”

Ronnie Lassche

Pittige transformatie

Als leidinggevende worden andere dingen van hem gevraagd dan in de commerciële functie die hij vroeger vervulde, vertelt Lassche. “Daarbij horen het ontwikkelen van een visie, missie en strategie, maar ook het coachen van medewerkers en peilen wat hun ambities zijn. Ons bedrijf is in ‘transformatie’: pittige veranderingen op allerlei gebied en ik geef daar leiding aan. Dat is soms spannend. Tijdens de cursus heb ik zelf vooral energie gestoken in vragen als ‘waar sta ik, waar staat het bedrijf?’ En: waar wil ik heen?’

De leergang ‘ambitieus ondernemen’ heeft hem veel gebracht, vertelt hij. “Uiteindelijk heb ik nu voor de komende vier jaar heel scherp voor ogen waar ik met mezelf en ons mechanisatiebedrijf heen wil. De spreekwoordelijke stip op de horizon, en de weg daarheen, zeg maar. Alles heb ik nu op papier: opleidingen voor medewerkers, markt, omzet, verkoop, onze interne processen, de gebouwen. Op al die aspecten weet ik nu wat nodig is om te komen waar ik wil zijn. Dat stelt me in de dagelijkse werkzaamheden houvast om focus te houden en - samen met de medewerkers - stap voor stap naar het doel te werken.”

"Uiteindelijk heb ik nu voor de komende vier jaar heel scherp voor ogen waar ik met mezelf en ons mechanisatiebedrijf heen wil"

Reflecteren

De opleidingsdagen hebben daarbij geholpen, die gaven structuur, zegt Lassche. “Het is vooral ook heel mooi om met een stel collega’s samen zo’n proces door te lopen. Met tussenpozen ben je vier dagen bezig met goed na te denken en te reflecteren. Waarom doe je dingen op deze manier? Kan het ook anders? Is het model dat je nastreeft wel houdbaar? In de groep hielden we elkaar de spiegel voor. Dat kán omdat je allemaal hetzelfde vakgebied zit, elkaars problemen en mogelijkheden herkent en elkaars taal spreekt. Dat maakt de leergang heel leerzaam en waardevol. Onze trainer Johannes van der Meulen faciliteerde dat uitstekend, waardoor de sfeer heel open was en iedereen zijn inbreng kon hebben.”

Opbouw

Lassche vertelt over de opbouw van de cursus: “De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken met elkaar, elkaars bedrijf en de markt waarin je opereert. Je zoomt in op elkaars (te ontwikkelen) competenties, motiveringen en bedrijfsambities. In de tweede bijeenkomst ga je aan de slag met je missie en visie, bedrijfsstrategie en het zien van kansen en bedreigingen. De derde bijeenkomst staat in het teken van de sterkte-zwakteanalyse van je bedrijf en het maken van weloverwogen keuzes. De vierde bijeenkomst stond in het teken van leren en groeien in de organisatie, inzicht in bedrijfsstrategie en brachten we de kpi’s in beeld: de variabelen waaraan je kunt afmeten of je met je bedrijf op koers ligt. De vijfde bijeenkomst was een halve dag om je bedrijfsplan te presenteren dat je naar aanleiding van de vier voorgaande bijeenkomsten had gemaakt. Na een half jaar is er een terugkomdag: dan laten we elkaar zien in hoeverre we ons bedrijfsplan uitvoeren.”

Ondertussen heeft Lassche zijn plan in het bedrijf aan de medewerkers gepresenteerd en de reacties waren positief. “In de aanloop had ik hen hierbij ook deels betrokken. Die betrokkenheid is nodig om te slagen: we weten nu allemaal waar we heen gaan, welke route we nemen en wat ervoor nodig is. De directie is ook content met de plannen: het is de bedoeling dat we met Van der Sluis Agri in de komende jaren inzetten op groei en optimalisatie van de interne processen, zowel in Genemuiden met de focus op de melkveehouderij, als in Ens met de aandacht voor akkerbouw.”