ELECTROTECHNIEK MOBIELE WERKTUIGEN NEN 9140

Herziening van de NEN 9140

Date

NEN 9140 is herzien, de norm stelt veiligheidseisen voor het werken aan e-voertuigen. Deze herziene versie komt tegemoet aan de evoluerende behoeften van de industrie en breidt de toepasbaarheid ervan uit naar diverse sectoren.

Welke wijzigingen zijn er?

Spanningsklasse A en B

Een van de wijzigingen in de herziene norm is de overstap naar spanningsklasse A en B, waarbij begrippen als "extra lage spanning" achterwege worden gelaten. Door te spreken over Hoog Volt systemen wordt de kloof tussen percepties gedicht en wordt de nadruk gelegd op veiligheid.

"We zijn twee jaar geleden begonnen met de eerste aanpassingen, maar vanuit de commentaarronde kwamen ook nog heel veel vragen, tips en verzoeken om aanpassingen. Die hebben we allemaal doorgenomen en verwerkt."

Jelle van den Berg, normcommissielid "Veilig werken aan e-voertuigen"


Werken onder spanning

Een andere belangrijke toevoeging aan de norm is het uitgebreide hoofdstuk over "werken onder spanning", met name in batterijpakketten. In NEN 9140:2024 wordt nu uitgebreid beschreven hoe dit op een veilige manier kan gebeuren, met als doel het minimaliseren van risico's en het waarborgen van de veiligheid van de werknemers.

Uitbreiding in sectoren

Verder is de toepasbaarheid van de norm uitgebreid naar sectoren als landbouw, bouw, grondverzet en bouwmachines, die steeds meer elektrificatie zien. Dit weerspiegelt de groeiende trend naar duurzamere en energiezuinigere oplossingen in diverse branches. Bovendien is de waardering van de ev-vakbekwaam Persoon (EV-VP) verhoogd naar EQF-niveau 3, wat een hoger niveau van bekwaamheid en expertise weerspiegelt.

"De nieuwe NEN 9140 is nu uitgebreid en completer gemaakt en daarnaast ook toegespitst op de monteur die aan deze voertuigen werkt. We zijn nu uitgegaan van deze doelgroep, omdat die heel anders denkt over laagspanning dan een e-monteur."

Hein-Jan van Veldhoven, normcommissielid " Veilig werken aan e-voertuigen"


Veiligstellen van het e-voertuig

De herziene versie van NEN 9140 bevat ook update aan het stappenplan (flowchart) over het veiligstellen van het e-voertuig, waarbij het voorschrift van de fabrikant prioriteit krijgt. Indien dit niet mogelijk is, wordt een standaardprocedure gevolgd.

Hulpverlening

Daarnaast is de matrix voor (pech)hulpverlening voorzien van uitgebreide uitleg, waardoor hulpverleners beter in staat zijn om adequaat te reageren op noodsituaties.

Met deze herziene versie van NEN 9140 blijft Nederland voorop lopen op het gebied van elektrische veiligheidsnormen, waarbij de nadruk ligt op innovatie, veiligheid en uniformiteit binnen diverse sectoren.

OfficiĆ«le bron van dit artikel: https://www.nen.nl/nieuws/herziening-van-de-nen-9140/