Uitgewerkte werkorders

Uitgewerkte werkorders: zin of onzin?

Date

Het goed en netjes invullen van werkorders vergt wat tijd. Maar de werkprocessen in de werkplaats verlopen daardoor wel efficiënter en ook de kwaliteit stijgt. Ook voorkomt het volgens Hans Nieuwenhuis, accountmanager van Aeres Tech, veel discussies met klanten.

Een werkplaatschef heeft veel aan zijn hoofd. Hij krijgt vragen van klanten, wordt veel gebeld en ook zijn collega’s raadplegen hem voortdurend. Om de werkplaatschef te ontlasten, is het zeer nuttig om de taken binnen het bedrijf goed te verdelen. Ook het uitwerken van werkorders schept meer duidelijkheid – binnen het bedrijf, maar ook naar de klant.  
Zodra een klant een probleem heeft met zijn machine, krijgt hij veelal eerst de werkplaatschef aan de lijn. Aan de werkplaatschef is het de taak om een duidelijke omschrijving van het probleem te maken. Dit zet hij in een werkorder. Dit kan analoog op papier of digitaal in een Word-document of in een speciaal softwaresysteem. Hans Nieuwenhuis, accountmanager van Aeres Tech, legt uit: “De werkplaatschef stelt een voordiagnose, gaat direct na welke monteur het probleem gaat oplossen en controleert of alle benodigde onderdelen nog op voorraad zijn. Ook maakt hij een inschatting van de tijd die de monteur nodig heeft om de klus te klaren. Tot slot controleert hij of er voor de desbetreffende machine terugroepacties zijn of dat de machine voor een servicebeurt of APK3-keuring moet. Is dat het geval, dan kan dit gelijk gecombineerd worden.”

Goedkeuring

Zodra de machine in de werkplaats staat, noteert de monteur eerst de urenstand. “Dit wordt vaak vergeten, maar dit is zeer belangrijke informatie. Daarna heeft de monteur, bij een probleem waarvan de oorzaak nog onbekend is, maximaal twee uur de tijd om een diagnose te stellen. Langer mag het niet duren, anders wordt het te kostbaar voor de klant. Duurt het wel langer dan overlegt de monteur met de werkplaatschef hoe en of hij moet doorgaan”, aldus Nieuwenhuis. Zodra het probleem geconstateerd is, noteert de monteur zijn bevindingen helder en gedetailleerd in de werkorder. De monteur omschrijft tevens hoe hij het probleem gaat oplossen en koppelt dit terug aan de werkplaatschef, zodat hij toestemming kan geven en eventueel de benodigde onderdelen direct kan bestellen. Mocht de klant dat wensen, dan neemt de werkplaatschef contact met hem op om het euvel en de omvang van de reparatie te bespreken. “Vooral bij leasetrekkers is het een must dat de werkplaatschef eerst bij de leasemaatschappij een prijsopgave doet. Het mechanisatiebedrijf moet immers eerst toestemming krijgen van de leasemaatschappij om een reparatie uit te mogen voeren”, benadrukt Nieuwenhuis. 

Zodra de werkplaatschef en de klant akkoord zijn, gaat de monteur de opdracht uitvoeren. “Komen er meer onvoorziene problemen aan het licht, dan geeft de monteur dit aan bij zijn chef. Hij moet eerst toestemming krijgen om dit meerwerk uit te voeren”, aldus Nieuwenhuis. Direct na het oplossen van het probleem maakt de monteur een beschrijving van de handelingen die hij heeft uitgevoerd en schrijft dit op of voert dit in op de werkorder. Tot slot voert de werkplaatschef een eindcontrole uit. “Dit lijkt overbodig. Maar een monteur, die soms urenlang met een klus bezig is, wordt bij tijd en wijle blind voor zijn eigen fouten. Daarnaast is het een goede manier om te voorkomen dat er onbedoeld nog ergens gereedschap of onderdelen blijven liggen”, aldus Nieuwenhuis.

Factuur

Zodra de klus geklaard is, kan de klant de machine ophalen. Zorg ervoor dat de werkplaatschef of monteur een korte uitleg geeft over de uitgevoerde reparaties. Doordat de werkplaatschef en monteur(s) de werkorder gedetailleerd hebben ingevuld, is ook de factuur nauwkeurig en toch snel op te stellen. Hans Nieuwenhuis:
 

“Beschrijf op de factuur duidelijk welke werkprocessen een monteur heeft verricht en welke onderdelen hij daarvoor gebruikt heeft. Dit dient als onderbouwing voor het bedrag dat op de factuur staat. Wees transparant, want dat scheelt een hoop discussies”

Software

Door te werken met een speciaal softwaresysteem kun je het opstellen van een werkorder vereenvoudigen. Meerdere softwareontwikkelaars, zoals Agro IT, Bever en Didata, hebben hiervoor handige oplossingen. Via een applicatie op de computer, tablet of telefoon kan de chef direct een werkorder aanmaken. “Als er minimaal drie afdelingen (werkplaats, magazijn en verkoop) binnen een bedrijf zijn, dan is het raadzaam om zo’n systeem aan te schaffen. Een dergelijk systeem maakt het tevens mogelijk om van elke machine een dossier op te bouwen. Vooral nu veel machines een kenteken hebben, is dit eenvoudig te realiseren. Wat dat betreft had de kentekenplicht er al veel eerder moeten komen”, benadrukt Nieuwenhuis. “Waak er wel voor dat het systeem niet een veredelde typemachine is waarin je enkel de werkorders opslaat. Door data te verzamelen moet de software je ook gaan helpen om de werkprocessen binnen het bedrijf te verbeteren.”