Deze e-learning module richt zich op de juiste bediening van een moderne aardappel-inpakmachine. In de module worden veiligheidsinstructies gegeven en raken de deelnemers bekend met de basiswerking van de machine. In de module worden tussentijds veel vragen gesteld om de aandacht vast te houden. Daarnaast bestaat deze module uit veel videomateriaal van de desbetreffende machine.