Bij werving & selectie plaatst u uw vacature bij Aeres Tech. Om een goed advies te kunnen geven en maatwerk te leveren is het voor ons belangrijk om een goed beeld van uw organisatie en de functie te verkijgen. Tevens is het van belang kennis te nemen van de verwachtingen waar de geschikte kandidaat aan moet voldoen. Denk hierbij aan de specifieke kennis, ervaring en de gewenste persoonlijkheid van de nieuwe medewerker.

Zodra een gesprek heeft plaats gevonden, wordt een vacature tekst in overleg opgesteld en gaan wij aan de slag om de juiste kandidaat te werven. Hierbij maken wij gebruik van de beschikbare database en onze recruiters. Aeres Tech beoordeelt alle reacties op de vacature en de geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat past bij de vacature wordt hij of zij voorgesteld.

Werving & selectie

  • De beste recruiters
  • No cure no pay
  • Jarenlange ervaring
  • Geschikte kandidaten

Vervolgens maakt u kennis met de geschikt bevonden kandidaat en vindt het eerste sollicitatiegesprek plaats. Zodra de keuze definitief is wordt de procedure afgerond middels een arbeidsvoorwaarden gesprek. De door ons geworven kandidaat komt direct bij u in dienst. Dit kan op no-cure-no-pay basis of op basis van exclusiviteit. Aeres Tech ontvangt een W&S fee op basis van de geleverde dienst.

Zodra de kandidaat is aangenomen vindt tegen het einde van de proeftijd een telefonisch evaluatiegesprek plaats met u en met de kandidaat. Drie maanden nadat de medewerker in dienst is getreden vindt een voortgangsbespreking plaats. Tussen de zes en twaalf maanden na indiensttreding kan een evaluatiegesprek plaatsvinden over de resultaten van de medewerker.