Airco's in mobiele werktuigen: Nieuwe regels vragen om nieuwe kennis

Date

Er voltrekken zich grote veranderingen op het gebied van airconditioning in mobiele voertuigen, of het nu tractoren, shovels, vrachtwagens of ‘gewone’ auto’s zijn. Dat heeft alles te maken met nieuwe wet- en regelgeving over de toegestane koudemiddelen als gevolg van de klimaatmaatregelen.

Airconditioning in mobiele voertuigen:

Het expertisecentrum Koudetechniek en Klimaatsystemen en Warmtepompen van Aeres Tech verzorgt trainingen voor monteurs van mechanisatiebedrijven en de automobielsector om veilig, verantwoord én legaal met de nieuwe koudemiddelen om te gaan.

Alles draait om het zogeheten ‘uitfaseren’ van het veel gebruikte koudemiddel R134A. In de airco’s van nieuwe voertuigen met een typegoedkeuring van na 1 januari 2017 mag dit middel niet meer worden toegepast. Vanaf 2030 mag het middel helemaal niet meer worden gebruikt, ook niet om oudere koudesystemen bij te vullen. De reden hiervan is dat R134A in de atmosfeer sterk bijdraagt aan het de opwarming van de dampkring. Dit middel wordt daarom vervangen door een reeks alternatieve middelen die minder schadelijk voor de atmosfeer zijn, zoals CO2, butaan/propaan en het synthetische koudemiddel R1234YF. Voor de mobiele sector zal R1234YF en CO2 worden gebruikt.

De mate waarin koudemiddelen bijdragen aan de opwarming van de aarde wordt uitgedrukt in GWP: Global Warming Potential. Om aan te geven wat het effect is van deze maatregel: R134A heeft een GWP van 1430. Het vervangende R1234YF heeft een GWP van 4. De uitfasering van middelen met een hoog GWP is afgesproken in internationaal verband en geldt wereldwijd.

De nieuwe koudemiddelen vragen echter om andere vaardigheden van de technici die ermee omgaan. Ze zijn weliswaar veiliger voor het milieu, maar vormen extra risico’s voor mensen die er mee omgaan, zoals de monteurs. CO2 is zuurstofverdrijvend en kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot verstikking. Butaan en propaan zijn explosief en brandbaar. En het nieuwe R1234YF geeft ernstige verwondingen indien huidcontact plaats heeft. Daarbij kunnen sommige middelen bij onoordeelkundig gebruik ook schade aan de installaties toebrengen. Dat betekent dat monteurs zichzelf moeten bekwamen in de veilige omgang: bijvoorbeeld het leeghalen en vullen van de koudesystemen.

Wat weet jij van airco in mobiele werktuigen?

Ben jij benieuwd hoe een aircosysteem precies werkt en wil jij weten hoe je veilig en volgens de wet kan werken aan zulke systemen? Erwin Sportel vertelt je in de kennisclip over de regelgeving, werking en veel voorkomende problemen met aircosystemen!

Wil je ook aan aircosystemen werken volgens de BRL200 wetgeving? Volg dan de training!