APK 3 voor Land- en Bosbouwtrekkers (mogelijkheid tot NLLD & STAP subsidie)

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuw verkochte landbouw- of bosbouwtrekkers een kentekencard en kentekenplaat hebben. Bestaande landbouw- of bosbouwtrekkers moeten ook geregistreerd worden bij de RDW. Dat kan naar verwachting wel doorlopen tot 31 december 2021. Met ingang van 2025 wordt het voeren van kentekenplaten en in sommige gevallen apk keuringen verplicht voor bepaalde landbouw- of bosbouwtrekkers. Landbouw-of bosbouwtrekkers die harder dan 40km/uur gaan moeten per 1 mei 2021 verplicht apk gekeurd worden. Er zijn in Nederland naar schatting 270.000 tractoren, waaronder ongeveer 7.000 landbouw- of bosbouwtrekker die harder kunnen dan 40 km/h. De algemene kentekenplicht bestrijkt ongeveer 580.000 voertuigen. 

 • Web-based training i.c.m. met 2 praktijkdagen bij Aeres Tech.
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Diploma APK keurmeester voor land- en bosbouwtrekkers
 • Learning by doing

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor medewerkers van landbouwmechanisatiebedrijven. Tijdens de training word je opgeleid tot Keurmeester APK 3 voor land-en bosbouwtrekkers en leer je hoe je moet voldoen aan de opgestelde normen.

Na de training ben je op de hoogte van alle veiligheids- en milieueisen en krijg je inzicht in het controleren en keuren van deze machines.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

De training bestaat uit een web-based training i.c.m. met 2 praktijkdagen bij Aeres Tech. Tijdens de web-based training (WBT) wordt de theorie behandeld op een interactieve manier waardoor je je bij Aeres Tech kunt focussen op de praktijkhandelingen. Je vindt hierin ook de uitleg, toelichtingen, praktijkfoto’s, animaties en oefenvragen die direct getoetst worden op het correcte antwoord. Op de laatste dag in Ede wordt de opleiding afgesloten met een examen. De online studiebelasting ligt tussen de 4 tot 6 uur.

Inhoud

 • Toepassing van wet en regelgeving op veiligheid en milieu
 • Keuringsprocedure
 • Trekker en onderdelen keuren (o.a verlichting, remmen, besturing, banden, spiegels etc.) 

Vooropleiding

Om deel te nemen aan deze training is een vooropleiding Monteur mobiele werktuigen niveau 3 of soortgelijke  vereist. In het kopje exameneisen is inzichtelijk gemaakt welke vooropleiding zijn goedgekeurd.

Ben je al in het bezit van APK 1? Dan is het ook mogelijk om aan de training deel te nemen.

IBKI exameneisen

 • A. diploma eerste monteur landbouwmechanisatie, of
  B. diploma eerste monteur tractoren, of
  C. diploma voortgezette opleiding voor onderhoudsmonteur landbouwwerktuigen en landbouwtrekkers, of
  D. diploma eerste monteur Landbouwmechanisatietechniek, of
  E. diploma allround monteur mobiele werktuigen, of
  F. diploma MTS landbouwtechniek, of 
  G. diploma technicus landbouwmechanisatie, of 
  H. diploma technicus mobiele werktuigen, of
  I. het nog geldige diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen, afgegeven door de Stichting VAM dan wel de daarbij behorende nog geldige bevoegdheidspas, of
  J. diploma HTS werktuigbouwkunde, of
  K. diploma MTS werktuigbouwkunde, of
  L. diploma HTS autotechniek, of
  M. diploma MTS autotechniek, of
  N. Het diploma Technicus engineering, of
  O. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of
  P. diploma keurmeester landbouwvoertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of
  Q. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring  voor deelname aan het examen keurmeester landbouwvoertuigen.

  Beschikt u niet over het juiste diploma maar wel over voldoende ervaring? Dan kunt u voorafgaand aan de APK3 training en het examen een EVC traject volgen. Klik hier voor meer informatie.
 • 1.   De in artikel 7, eerste lid, onder q genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

  2.   Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het ten minste gelijkwaardig is aan één van de bovenstaande onder a tot en met n genoemde diploma’s.
 • De examinerende instantie IBKI stelt dat wanneer u zich binnen 14 dagen voor aanvang van het examen afmeldt de kosten voor dit examen alsnog worden doorbelast. Deze kosten zullen wij dan ook aan u doorberekenen. Indien de reden van afmelding in verband met COVID-19 of een quarantaine is dient hiervoor bewijs te worden overlegd. Klik hier voor meer informatie.

Bijzonderheden en examen

De investering van deze training inclusief examen bedraagt € 895,- ex btw.

Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijk examenbureau IBKI. De examendata zullen aansluiten op uw trainingsdagen. Aeres Tech vraagt het examen automatisch voor u aan bij inschrijving van de training. Bij het examen is het noodzakelijk een (kopie) diploma van uw vooropleiding mee te nemen alsmede een VOG. Het aanvragen van een VOG loopt via de gemeente of via www.justis.nl en duurt ongeveer 2 weken.

Daarnaast is het ook mogelijk om alleen op te gaan voor het examen. De investering voor enkel het examen bedraagt € 260,- ex. Btw. Mocht u zich enkel willen inschrijven voor het examen? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop binnendienst: c.support.tech.ede@aeres.nl of bel 088 020 6400.

Waarom kiezen voor Aeres Tech?