Werkplaats scan Aeres Tech

In deze training leert het aftersales team efficiënter te werken en daardoor meetbaar het rendement van het bedrijf te verhogen.

 • Maatwerk
 • In overleg
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Certificaat van deelname

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor alle medewerkers binnen de organisatie die betrokken zijn bij aftersales.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Vanuit een gedegen vooronderzoek wordt samen met u een plan van aanpak ontworpen met daaraan gekoppelde doelen. Vervolgens wordt aan de hand van een actieplan het project uitgerold, getoetst en indien nodig bijgesteld.

Onderdelen in het vooronderzoek kunnen zijn:

 • klanttevredenheidsenquête;
 • medewerkerenquête en DISC rapportage;
 • organogram en taak/functie beoordeling;
 • vaststellen KPI,s;
 • werkproces audit;
 • mistery shopping/eerste indruk

Afhankelijk van bovenstaande wordt een vervolgtraject vastgesteld gericht op verbetering van de organisatie.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • meer doen met minder mensen;
 • vergroten “duidelijkheid” naar de klant en naar elkaar;
 • minder achteraf “brandjes blussen” maar proactiever werken;
 • hogere garantie en verzekeringsrendement door beter werkplaatsproces;
 • goede basis om over te schakelen naar “all inclusive” offertes in sales (onderhoudscontracten, vaste prijssystemen, etc.);
 • werken met KPI’s.

Bijzonderheden

Om te waarborgen dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk vindt er nog minimaal 2 maanden coaching plaats via de Aeres Tech Coachingsapp.

Zowel groepstraining als individuele trajecten zijn mogelijk.

Contact

Wil je meer informatie?

Neem dan via onderstaande knop contact op!

Subsidies

Het OOM biedt diverse subsidies aan voor bedrijven, deelnemers en medewerkers

Waarom kiezen voor Aeres Tech?