SKL

Bijscholing Keurmeester Spuitapparatuur Tuinbouw - Motorvatspuiten

Deze 3 jaarlijkse bijscholing is bedoeld voor de keurmeesters die zich bezig houden met motorvatspuiten en andere toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen welke in de tuinbouw voorkomen zoals ruimtebehandelingsapparatuur en (schijf)vernevelaars. Deze bijscholing duurt 1 dagdeel

  • 1 dagdeel
  • Maximaal 20 deelnemers
  • Verlenging certificaat voor 3 jaar
  • Learning by doing

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor de keurmeesters Spuitapparatuur Tuinbouw die motorvatspuiten en andere toedieningsapparatuur willen blijven keuren.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld

Tijdens deze training wordt aandacht gegeven aan de correcte uitvoering van de periodieke SKL-keuring van machines die onder de bevoegdheid vallen van de “keurmeester Spuitapparatuur in de Tuinbouw”. De machines die onder het protocol “Motorvatspuiten” vallen worden hier behandeld. Voor de machines die vallen onder het protocol “Boomgaard-Laanboomteeltspuiten is een aparte bijscholing van en halve dag. Hiervoor kunt u zich apart aanmelden.

Toelatingseisen en vooropleiding

Deze bijscholing is bedoeld voor Keurmeesters Spuitapparatuur Tuinbouw. Deze bijscholing geeft verlenging van keuringsbevoegdheid. De betreffende keurmeesters krijgen een aparte uitnodiging indien zij worden verwacht op deze training.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? Onze trainingsexperts helpen u graag!

Subsidies

Het OOM biedt diverse subsidies aan voor bedrijven, deelnemers en medewerkers

Waarom kiezen voor Aeres Tech?